.iDig Connect 3D-GPS

iDig Connect 3D-GPS is een iDig Connect 2D+GPS set, ..plus een 3D-software licentie.
Vandaar de naam 3D-GPS.

Het verschil met 2D+GPS is:

  • volledige 3D-GPS functionaliteit
  • 3D-modellen laden
  • u ziet XYZ-coordinaten
  • u kunt met een cloud werken

De overeenkomst met 2D+GPS is:

  • op meerdere machines inzetbaar
  • draadloze sensoren
  • support op afstand is mogelijk

Verdere kenmerken zijn:

iDig 3D-GPS functioneert met slechts 1 GPS-antenne op de machine.
Dit betekent dat het systeem soms kan vragen dat u de bovenbouw een kwartslag moet zwenken zodat het GPS-systeem het meetpunt van de bak weer centimeternauwkeurig berekent krijgt.